ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας Πέτρο Βάη

28.7.2023

Το ΔΗΠΕΘΕ, ύστερα από την αίτησή του της 1/3/2023, παρέλαβε την 26/7/2023, από το Υπουργείο Εσωτερικών, την απόφαση έγκρισης της πρόσληψης ενός ατόμου για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, για θητεία δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας για ένα έτος, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτώβρη 2023, η διαδικασία επιλογής του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα γίνει από τη Δημοτική Αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές.