ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Επιστολή Μελετητικού Γραφείου για εργασίες στο θέατρο Απόλλων

Θέατρο Απόλλων - Νέες ερευνητικές εργασίες

07.9.2023

Σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης που είχαμε για την εξέλιξη της μελέτης του θεάτρου, ετοιμάσαμε τα συνημμένα σχέδια, όπου έχουμε σημειώσει την πρότασή μας για τις νέες ερευνητικές εργασίες τεκμηρίωσης του φέροντος οργανισμού.

Συνοπτικά, οι εργασίες που αποτυπώνονται είναι:

  • 5 διαμπερείς πυρήνες σε τοιχοποιίες για την αποτύπωση της μορφής τους,
  • 17 αποκαλύψεις τοίχων μέσω καθαίρεσης επιχρισμάτων,
  • 5 αποκαλύψεις σε θέσεις υπέρθυρων.

Επιπλέον, για λόγους που σχετίζονται με ανάγκες της ΗΜ μελέτης, σκοπεύουμε να κάνουμε μία ακόμα αποκάλυψη θεμελίωσης στο χώρο του υπογείου. Επιδίωξή μας είναι να έχουμε στη διάθεσή μας τον χώρο για μία πλήρη ημέρα, την ερχόμενη βδομάδα ώστε να ολοκληρώσουμε όλες τις εργασίες..

Σας ευχαριστούμε, ακόμα μια φορά, για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.