ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Πρόγραμμα εργασίας τεχνικών θεάτρου από 31 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2021

01.4.2021

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 14.00-20.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 14.00-20.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9.00-15.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 14.00-20.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ. COVID 12.30-20.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 12.00-18.30
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30

ΠΕΜΠΤΗ 1/4/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 14.00-20.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 14.00-20.30
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 14.00-20.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 14.00-20.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 9.30-16.00
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.30-16.00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  9.30-16.00
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/4/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 14.00-20.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 14.00-20.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 14.00-20.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ. COVID 12.30-20.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 9.30-16.00
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.30-16.00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  9.30-16.00
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/4/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 14.00-20.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 14.00-20.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ. COVID 12.30-20.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 14.00-20.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 13.30-20.00
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.30-16.00
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  9.30-16.00
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/4/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 10.00-16.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 10.00-16.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 10.00-16.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ. COVID 10.00-18.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 10.00-16.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 9.30-16.00
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.30-16.00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  9.30-16.00
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30