ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Πρόσκληση από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και τη θεατρική ομάδα Βιομηχανική

04.9.2020