ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Ενημέρωση για την λειτουργία της Δραματικής Σχολής

20.11.2023

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για την έναρξη και παράταση των μαθημάτων της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, της

17 Νοεμβρίου 2023- ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6559, η απόφαση για την παράταση διδακτικών περιόδων σχολικού έτους 2023-2024 για Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης.

……………………………………………………………………………

15. Το από 15-11-2023 αίτημα της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας, με το οποίο ζητείται η παράταση των διδακτικών περιόδων λόγω έκτακτων συνθηκών, καθώς και το υπ’ αρ. 551052/15-11-2023 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τις διδακτικές περιόδους σχολικού έτους 2023 - 2024, ειδικά για το Α’, το Β’ και το Γ’ έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και τις ορίζουμε, ως ακολούθως:

 - Α’ διδακτική περίοδος από 20-11-2023 έως και 1-3-2024 και δύο (2) εβδομάδες εξετάσεων.

- Β’ διδακτική περίοδος από 18-3-2024 έως και 28-6-2024 και δύο (2) εβδομάδες εξετάσεων.

Επισημαίνουμε ότι για την έναρξη των μαθημάτων πρέπει να δημοσιευτεί σε επόμενο ΦΕΚ η απόφαση της εξαίρεσης από το ενιαίο μισθολόγιο των καθηγητών, για να αποφασίσει εν συνεχεία το ΔΣ τον προϋπολογισμό της Σχολής και τις συμβάσεις των καθηγητών.

Ο πρόεδρος του ΔΣ

 Πέτρος Βάης