ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Θεατρικό Εργαστήρι από 1η Οκτωβρίου 2019.

Φαβιέρου 43, Πάτρα

08.4.2019