ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Εργαστήριο: Θεατρικοί οργανισμοί και τοπικές κοινότητες Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 Θέατρο Λιθογραφείoν

17.12.2019

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας διοργανώνει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10.00 π.μ. στο θέατρο «Λιθογραφείον» (Μαιζώνος 172Β, Πάτρα) διαδραστικό εργαστήριο με θέμα «Θεατρικοί οργανισμοί και τοπικές κοινότητες». Το εργαστήριο είναι αφιερωμένο στην προώθηση της συνεργασίας των πολιτιστικών οργανισμών –με έμφαση στους θεατρικούς– με τους φορείς διαχείρισης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τις μικρομεσαίες τοπικές επιχειρήσεις.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να συζητηθούν ευκαιρίες συνεργασίας των θεατρικών οργανισμών της Πάτρας με το δημιουργικό δυναμικό της πόλης και να παρουσιαστούν τρόποι δικτύωσής τους, αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και ανάπτυξης του κοινού των πολιτιστικών δράσεων.
Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT) που  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
10.00 – 10.30     Εγγραφές
10.30 – 11.30     Ο νέος ρόλος των θεατρικών οργανισμών
Σταύρος Τσακίρης, καλλιτεχνικός διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας
11.30 – 12.30     Τεχνολογία, νέα μέσα και κοινωνικά δίκτυα
        Ιωάννα Φωτοπούλου, social media expert
12.30 – 13.30     Το θέατρο συναντά τις δημιουργικές κοινότητες της πόλης
        Ανδρέας Τσιλίρας, πολιτιστικός διαχειριστής
13.30 – 14.00    Διάλειμμα –φαγητό
14.00 – 16.00     Οι πολιτιστικοί οργανισμοί και το κοινό τους
Γιώργος Σάρλης, πολιτιστικός διαχειριστής    
16.00 – 16.30    Συμπεράσματα