ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Θεατρικό Εργαστήρι ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

15.7.2020

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Θεατρικού Εργαστηρίου για Παιδιά και Εφήβους, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ /ωρομίσθιου, (καλλιτεχνικό προσωπικό)  πτυχιούχου θεατρολόγου με  προηγούμενη εμπειρία στην εμψύχωση θεατρικών εργαστηρίων για παιδιά, (ή παιδαγωγούς ή ηθοποιούς με μεταπτυχιακό στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση με  προηγούμενη εμπειρία στην εμψύχωση θεατρικών εργαστηρίων για παιδιά). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να καταθέσουν τα βιογραφικά τους                 στο e-mail του θεάτρου:theat-pat@otenet.gr  μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα: 
α) Δύο αναλυτικά σχέδια μαθήματος διάρκειας 1,5 ώρας με θεματική δικής τους επιλογής. (πχ. Ανθρώπινα δικαιώματα, Ανακύκλωση, Πόλεμος- Ειρήνη) για παιδιά ηλικίας 6- 8 ετών και 8- 10 ετών αντίστοιχα. ( Δράσεις- Στόχοι) 
β) Ένα συνοπτικό ετήσιο σχέδιο δράσης για θεατρικά εργαστήρια παιδιών ανά μήνα (Θεματικές, Μεθοδολογία) για παιδιά ηλικίας 6- 8 ετών και 8- 10 ετών αντίστοιχα. 
 
Η λειτουργία του εργαστηρίου αφορά στους μήνες από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο, απογευματινές ώρες. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
    Πέτρος Βάης