ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

338η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου 2023

21.9.2023

  Αρ.Πρωτ: 976/13-09-2023

Στην Πάτρα, την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023,  συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 867/08.09.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Πρόταση αλλαγής παιδικής θεατρικής παράστασης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 2. Έγκριση καλλιτεχνικών προτάσεων
 3. Συμμετοχή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στις εκδηλώσεις υποδοχής πρωτοετών του πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία Δήμου – Περιφέρειας - Πανεπιστημίου 
 4. Προϋπολογισμός της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έτους 2023 – 2024
 5.  Συμβάσεις ΙΔΟΧ  έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  ( Διευθυντή σπουδών και των καθηγητών) για τις ανάγκες της Δραματικής σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 6. Συμβάσεις έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 7. Εξειδίκευση πιστώσεων
 8. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ με δίμηνη σύμβαση

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) παρακάτω τακτικά μέλη, ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και τρία (3) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Πέτρος Βάης  (Πρόεδρος) 

Γεώργιος Μαγιάκης  (Αντιπρόεδρος)

Θεόδωρος Ντρίνιας

Μαριάννα Σταματιάδου 

Ροϊλού – Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα

Τζέλα Λάζαρη 

Μαίρη Νικολάου (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Μαριάννα Ανδριοπούλου

Αναστασία Μανωλοπούλου

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε o κ. Ηλίας Ηλιόπουλος από την παράταξη ¨Σπιράλ¨

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Πρόταση αλλαγής παιδικής θεατρικής παράστασης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Ύστερα από επικοινωνία με την εταιρεία διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου «τα μαγικά μαξιλάρια» και την δικηγόρο του κ. Τριβιζά, ενημερωθήκαμε ότι το ποσό που ζητείται υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Θεωρήσαμε το ποσό υπερβολικό και προτείναμε ως ανώτερο ποσό τις 5.000 ευρώ.  Δεν πήραμε ακόμη απάντηση και γι’ αυτό προτείνουμε να μην πραγματοποιηθεί  η παράσταση αυτή αλλά ένα  έργο του Γιάννη Τσάκωνα για το οποίο θα ενημερωθείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την αλλαγή της παιδικής παράστασης ¨Τα μαγικά  μαξιλάρια¨ με το έργο του κ Γιάννη Τσάκωνα το οποίο θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση με τίτλο και προϋπολογισμό.  

Η κ. Ροϊλού – Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα και ο κ Θεόδωρος Ντρίνιας ψηφίζουν λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48 /2023

 1. Έγκριση καλλιτεχνικών προτάσεων

Στα πλαίσια της συνεργασίας των πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου προτείνεται η παρουσίαση δύο έργων παραγωγής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας του Πολιτιστικού Οργανισμού και της ενότητας «Λογοτεχνικά Αφιερώματα», «Η τιμή και το χρήμα» του Κ. Θεοτόκη και «Τα λόγια της πλώρης» του Α. Καρκαβίτσα. Τα έργα αυτά θα παρουσιαστούν για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το κοινό. Η πρώτη παράσταση θα μας κοστίσει μέχρι 9.000 ευρώ και η δεύτερη μέχρι 6.000 ευρώ. Τα εισιτήρια των  παραστάσεων για κάθε έργο θα είναι του ΔΗΠΕΘΕ.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις καλλιτεχνικές προτάσεις όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω.

Ο κ.  Θεόδωρος Ντρίνιας ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49 /2023

 1. Συμμετοχή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στις εκδηλώσεις υποδοχής πρωτοετών του πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία Δήμου – Περιφέρειας - Πανεπιστημίου 

Ο Δήμος μας συμμετέχει μαζί με την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο στην διοργάνωση εκδηλώσεων για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών. Το ΔΗΠΕΘΕ προτείνουμε να προσφέρει δύο παραστάσεις στις 20 και 22 Οκτώβρη στο θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ με το έργο «Το μάθημα» του Ε. Ιονέσκο από σπουδαστές της Δραματικής Σχολής. Δεν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη Συμμετοχή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στις εκδηλώσεις υποδοχής πρωτοετών του πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία Δήμου – Περιφέρειας - Πανεπιστημίου 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50 /2023

 1. Προϋπολογισμός της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έτους 2023 – 2024

Το θέμα αποσύρεται για επόμενη συνεδρίαση

 1.  Συμβάσεις ΙΔΟΧ  έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  ( Διευθυντή σπουδών και των καθηγητών) για τις ανάγκες της Δραματικής σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Το θέμα αποσύρεται για επόμενη συνεδρίαση

 

 1. Συμβάσεις έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Το θέμα αποσύρεται για επόμενη συνεδρίαση

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων

Το θέμα αποσύρεται για επόμενη συνεδρίαση

 1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ με δίμηνη σύμβαση

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:

«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δημοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

Συνοπτικά προτείνεται η κάτωθι ειδικότητα:

 

α/α

Ειδικότητα

Αριθμός

Χρονική διάρκεια

1.

ΔΕ

(Γενικών Καθηκόντων)

1

Δύο μήνες

           

Η δαπάνη των αποδοχών, για χρονική περίοδο ενός διμήνου, θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6041 για τακτικές αποδοχές και τον Κ.Α. 15-6054 για εργοδοτικές εισφορές.

Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας 2023

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ με δίμηνη σύμβαση.

Η κ Σταματιάδου Μαριάνα ψηφίζει λευκό και επισημαίνει ότι το λογιστήριο χρειάζεται προσωπικό και στις περιπτώσεις δίμηνης σύμβασης θα πρέπει να γίνεται  εναλλαγή προσώπων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51 /2023

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Πέτρος Βάης