ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

341η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Πέμπτης 26 Οκτωβρίου 2023

27.10.2023

 Αρ.Πρωτ: 1223/26-10-2023

Στην Πάτρα, την Πέμπτη  26 Οκτωβρίου 2023,  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 1217/25.10.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Εξελίξεις στο θέμα της ΚΥΑ 1077/24-2-2023 και προτάσεις για το άνοιγμα της Δραματικής Σχολής.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και τέσσερα (4) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Πέτρος Βάης  (Πρόεδρος) 

Μαριάννα Σταματιάδου 

Τζέλα Λάζαρη 

Θεόδωρος Ντρίνιας

Ιωάννα Ροιλού

Μαίρη Νικολάου (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκιαδάς Παναγιώτης (αναπληρώνει την κ Μαριάννα Ανδριοπούλου)

 

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Μαριάννα Ανδριοπούλου

Αναστασία Μανωλοπούλου

Γεώργιος Μαγιάκης  (Αντιπρόεδρος)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν:

 Οι καθηγητές της σχολής κ Παναγιώτης Σκούρας, κ Σιούτης Δημήτρης, κ Φιλίπποβα Λένα, κ. Αντωνοπούλου Γαβριέλα, κ Δερμάτης Θάνος.

Οι σπουδαστές της σχολής κ. Γιώργος Σώλος, κ. Ασημίνα Χριστοπούλου, κ. Γιάννης Παναγόπουλος, κ. Αναστασία Κυρίτση, κ. Βασιλική Λέτζα, κ. Φάνης Καραπαναγιώτης, κ. Γεωργία Μυλωνά, κ. Καρούση Χρύσα.

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 

  1. Εξελίξεις στο θέμα της ΚΥΑ 1077/24-2-2023 και προτάσεις για το άνοιγμα της Δραματικής Σχολής.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα ως εξής:

Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη και αδικαιολόγητη τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της εξαίρεσης των ΔΗΠΕΘΕ από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις αμοιβές των καλλιτεχνών που μειώνει σημαντικά τις αποδοχές τους. Το ΓΛΚ, που εφαρμόζει τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, αρνείται ως τώρα αδικαιολόγητα να προχωρήσει σε έγκριση της τροπολογίας της ΚΥΑ 1077 24/2/2023 για εξαίρεση των ΔΗΠΕΘΕ, ενώ εξαιρούνται κρατικά θέατρα που επιτελούν το ίδιο έργο με τα ΔΗΠΕΘΕ. Το γεγονός αυτό θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία ιδιαίτερα της Δραματικής Σχολής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας (του μόνου ΔΗΠΕΘΕ που λειτουργεί Δραματική Σχολή) λόγω του ότι οι καθηγητές κρίνουν ασύμφορη οικονομικά την αμοιβή με το ωρομίσθιο του ενιαίου μισθολογίου και αδυνατούν να αναλάβουν το διδακτικό έργο.

Η Σχολή κινδυνεύει να κλείσει και την ευθύνη φέρει ακέραια η Κυβέρνηση.

Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας είναι δημόσιος φορέας και υποχρεώνεται να λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δέχεται άμεσο και τακτικό διαχειριστικό έλεγχο, κυρώσεις και καταλογισμούς. Για να βρεθεί λύση στο θέμα μας ερεύνησε και κάθε νομική δυνατότητα για να παρακάμψει την ΚΥΑ, έλαβε γνωμάτευση από τη νομική του σύμβουλο και διαπίστωσε ότι οι λύσεις είναι προσωρινές, έχουν τον κίνδυνο οικονομικών καταλογισμών στα μέλη του ΔΣ και τους αρμόδιους εργαζόμενους και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα σύντομα και κατά τη διάρκεια του έτους να υπάρξει αδυναμία ολοκλήρωσης του ετήσιου προγράμματος, με πολύ αρνητικές συνέπειες για τους σπουδαστές και τους καθηγητές.

Σήμερα 26/10 είχαμε τηλεφωνική πρόσκληση επικοινωνίας με παράγοντα του ΓΛΚ για να δώσει το λογιστήριό μας οικονομικά στοιχεία δαπανών διδακτικού προσωπικού της Σχολής. Είναι αποτέλεσμα των ενεργειών και των καθημερινών πιέσεων από ενάμισι μήνα τώρα  προς το ΥΠΠΟ και την κυβέρνηση που έχουν καταλάβει ότι είμαστε αμετακίνητοι και έτοιμοι και για μαχητική διεκδίκηση.  Διαφαίνεται λοιπόν ότι αναγκάσαμε το ΓΛΚ να σκέπτεται κάποια δυνατότητα εξαίρεσης του ωρομίσθιου των καθηγητών της Σχολής, το οποίο θα αποδειχτεί σύντομα. Δεν το περιμένουμε απαθείς αλλά:

Προτείνεται στο ΔΣ 

  1. Να καταγγείλει την απαράδεκτη άρνηση της κυβέρνησης για εξαίρεση και των ΔΗΠΕΘΕ από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου που επιβάλλει η ΚΥΑ

 

  1. Να θεωρήσει αποκλειστικά υπεύθυνη την κυβέρνηση για τα προβλήματα στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και τους κινδύνους στη λειτουργία της Δραματικής Σχολής

 

  1. Να αποφασίσει κινητοποίηση έξω από το ΥΠΠΟ και παράσταση στην Υπουργό την Δευτέρα 30 Οκτώβρη, 12.00΄, (εφόσον μέχρι τότε δεν δοθεί λύση από το ΓΛΚ), και άμεση συνεδρίαση του ΔΣ μετά την κινητοποίηση της Δευτέρας.

Με αίτημα την άμεση εξαίρεση των ΔΗΠΕΘΕ από την ΚΥΑ.

 Στην κινητοποίηση καλούνται τα μέλη του ΔΣ, το σύνολο των καθηγητών που δίδασκαν στη Σχολή το 2022-23 και γνώριζαν ότι θα συνεχίσουν να διδάσκουν και το 2023-24, καθώς και το Σωματείο των σπουδαστών της Σχολής.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει κατά πλειοψηφία τα κάτωθι:

  1. Να καταγγείλει την απαράδεκτη άρνηση της κυβέρνησης για εξαίρεση και των ΔΗΠΕΘΕ από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου που επιβάλλει η ΚΥΑ
  1. Να θεωρήσει αποκλειστικά υπεύθυνη την κυβέρνηση για τα προβλήματα στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και τους κινδύνους στη λειτουργία της Δραματικής Σχολής
  1. Να πραγματοποιήσει κινητοποίηση έξω από το ΥΠΠΟ και παράσταση στην Υπουργό τη Δευτέρα 30 Οκτώβρη, 12.00΄, (εφόσον μέχρι τότε δεν δοθεί λύση από το ΓΛΚ), και άμεση συνεδρίαση του ΔΣ μετά την κινητοποίηση της Δευτέρας.
  • Αίτημα η άμεση εξαίρεση των ΔΗΠΕΘΕ από την ΚΥΑ.

Η κ. Μαριάννα Σταματιάδου στηρίζει το άνοιγμα της σχολής με κάθε τρόπο, είναι υπέρ των σπουδαστών και των καθηγητών, συμφωνεί να γίνει κινητοποίηση, αλλά δεν ψηφίζει τη συνολική πρόταση του προέδρου γιατί την θεωρεί βεβιασμένη και δεν στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62 /2023

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Πέτρος Βάης